Hoewel Flevoland nieuw land is, heeft het gebied zelf toch een zeer rijke geschiedenis. Wat eerst alleen maar water was, is nu een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied met een groeiend aantal inwoners.
Maar daar is heel wat aan voorafgegaan!

De Zuiderzee vormde een grote bedreiging voor de omliggende gebieden. Stormvloeden zorgden steeds vaker voor gevaarlijke situaties, waarbij duizenden mensen omkwamen. Reden genoeg om de Zuiderzee in te polderen. Een begin werd gemaakt in 1924, met de sluiting van de 2,5 kilometer lange Amsteldiepdijk tussen het vaste land van Noord-Holland en het eiland Wieringen. Daarna was de Afsluitdijk aan de beurt, een dijk tussen Wieringen en het vaste land van Friesland. Het leek een onmogelijke klus, een dijk midden in de zee aanleggen. Maar in 1932 was de klus geklaard. Op de plaats waar de dijk gesloten werd, staat nu een monument met de woorden “Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”.

Beetje bij beetje werd het gebied drooggelegd. Nederland had er een nieuwe provincie bij: provincie Flevoland. In museum Nieuw Land in Lelystad vertelt een grote verzameling objecten, documenten, kaarten, filmmateriaal, werktuigen en gereedschappen je het verhaal van het grootste inpolderingsproject aller tijden.