CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond en conformeert zich aan de door de Challenge Family voorgeschreven richtlijnen. 

 • Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van verkeersregelaars en politiebeambten op te volgen en moeten bedachtzaam zijn op aanwezige vervoersmiddelen. Een deelnemer die hier niet aan voldoet zal uit de wedstrijd worden genomen en gediskwalificeerd worden. De Race Director en juryleden zijn gemachtigd om atleten te diskwalificeren.
 • Conformeer je te allen tijde aan de geldende verkeersregels (tenzij door verkeersregelaars en politiebeambten anders aangegeven) en begrijp dat het parcours toegankelijk is voor publiek en verkeer. Ook de voor verkeer afgesloten stukken kunnen tijdens het evenement worden gebruikt door hulpdiensten en aan het evenement verbonden voertuigen. Houd je daarom te allen tijde aan de verkeersregels. Er wordt rechts gereden.

Annulering: Bij inschrijving voor CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2019 kun je kiezen voor de annulering optie. Deze optie werkt op een “zonder vragen geld terug” basis. We raden dit sterk aan omdat dit de enige mogelijkheid is om bij verhindering geld terug te krijgen. Overdragen van de inschrijving of verplaatsen naar een ander jaar of andere wedstrijd is niet mogelijk. De verzekering kost €20,- en dekt alleen de inschrijfkosten:

– Gebruikt vóór 1 juli 2019 – 100% restitutie
– Gebruikt tussen 1 juli en 25 augustus – 50% restitutie
– Gebruikt tussen 26 augustus en 13 september – 20% restitutie
– Geen restitutie mogelijk na 13 september

Als je je wilt terugtrekken van de CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM, stuur dan een email naar info@challenge-almere.com Geef hierbij ook je IBAN en Swift nummer op.

Teamleden kunnen niet meer gewijzigd worden na 6 september 2019
Registratie sluit op 6 september 2019
 • Het medische team van CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM is gerechtigd om atleten uit de wedstrijd te nemen wanneer ze voortzetting niet verantwoord achten.
 • Het is deelnemers niet toegestaan om prestatiebevorderende middelen, middelen die het gevoel van vermoeidheid onderdrukken of andere verboden middelen te gebruiken. Er worden dopingtests uitgevoerd. Een positieve test betekent diskwalificatie.
 • We vragen alle deelnemers om zich goed en sportief te gedragen, en om andere deelnemers, evenementmedewerkers en vrijwilligers netjes en respectvol te behandelen. Overtredingen hierop (zowel voor, tijdens als na het evenement) kunnen leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest uit de wedstrijd te stappen dan dient hij/zij zo spoedig mogelijk de jury hiervan op de hoogte te stellen. Als hieraan niet wordt voldaan en er wordt overgegaan tot een zoek- en reddingsactie dan zullen de bijbehorende kosten op de betreffende deelnemer worden gevorderd als hij/zij zich op dat moment thuis of in een hotel/accommodatie bevindt.
 • De organisatie van CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM behoudt zich het recht voor om reglement, parcours en locaties te allen tijde te kunnen wijzigen. De deelnemers moeten hiervan echter voor de start van de wedstrijd op de hoogte worden gesteld, tenzij de wijziging direct betrekking heeft op de veiligheid van de atleten.
 • Zowel bij het zwem-, fiets- als looponderdeel is het dragen van koptelefoons of oordoppen niet toegestaan.
 • Deelnemers (m/v) aan CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM mogen zich niet met ontbloot bovenlijf begeven op het fiets- en loopparcours.
 • Elke deelnemer dient zich bekend te maken met het parcours, het is de eigen verantwoordelijkheid om de juiste route te volgen (afwijkende aanwijzingen van verkeersregelaars, politiebeambten en organisatie daargelaten).
 • CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM behoudt zich het recht voor om – wanneer de weersomstandigheden dit vereisen – de wedstrijd de Duathlonstatus mee te geven, met het oog op de veiligheid van de deelnemer. Hierbij zal geen (gedeeltelijke) teruggave van inschrijfgelden plaatsvinden. Zijn de weersomstandigheden zodanig slecht dat ook de veiligheid van de deelnemers bij een duathlon niet kan worden gewaarborgd dan kan de organisatie van CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM ervoor kiezen het evenement in zijn geheel af te gelasten. Bij afgelasting zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.
 • Het prijzengeld wordt pas uitbetaald wanneer alle resultaten van dopingcontroles zijn bevestigd.
 • Prijzengeld (€38,000 in totaal) wordt als volgt uitbetaald: 1e: €6,000, 2e: €3,750, 3e: €2,500, 4e: €1,750, 5e: €1,300, 6e: €1,100, 7e: €900, 8e: €700, 9e: €550, 10e: €450,
  Dit prijzengeld wordt exclusief uitgekeerd aan Elite heren en Elite dames op de lange afstand.
 • NK Long Distance Triathlon: De NTB kent regelmatig het Nederlands Kampioenschap toe aan de Long Distance triathlon van CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM. Op deze pagina staat meer informatie over de voorwaarden voor deelname door Pro atleten en Age groupers.
 • De uitgereikte startnummers dienen gedurende het gehele fiets- en looponderdeel zichtbaar te zijn.
 • Atleten dienen zich aan te melden gedurende de toegewezen tijden (zie deelnemersinformatie) en de deelnemersbriefing bij te wonen. Alle deelnemers (zowel individueel als estafette) dienen hun fietsen op de toegewezen tijden in te leveren, een regel waarop geen uitzonderingen worden gemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor om atleten die zich hier niet aan conformeren te diskwalificeren.

Zwemregels

 • Een deelnemer dient tijdens het evenement te beschikken over een wetsuit en de badmuts die bij de registratie is verkregen. Eventuele aanpassingen worden medegedeeld tijdens de deelnemersbriefing aan de hand van de dan geldende weersomstandigheden, watertemperatuur en eventuele wijzigingen in zwemafstand.
 • Zwemvliezen, paddles, snorkels en drijfmiddelen zijn verboden.
 • Zwem- of duikbrillen mogen worden gedragen.
 • Als een deelnemer hulp ontvangt tijdens het zwemonderdeel (bijvoorbeeld van kanoërs of reddingsbrigade) kan dit leiden tot diskwalificatie.
 • 2 uur en 15 minuten na de eerste start wordt het zwemparcours gesloten voor individuele atleten en estafettes.
 • Tijdens het inzwemmen dienen deelnemers voor de eigen veiligheid felgekleurde badmutsen te dragen. Iedereen die zich zonder felgekleurde badmuts op het parcours begeeft loopt het risico gediskwalificeerd te worden.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het zwemparcours te verplaatsen, in te korten of af te gelasten wanneer de weersomstandigheden, watertemperatuur of algehele waterconditie daartoe nopen.

Fietsregels

 • Stayeren is niet toegestaan. De ‘stayerzone’ is een 12 meter lange rechthoek van 3 meter breed (anderhalve meter aan beide zijden vanaf het voorwiel) tussen het voorste punt van de voorste fietser en de fietser erachter. Een inhaalactie (het volledig passeren van de stayerzone) dient binnen 20 seconden voltooid te zijn. Daaropvolgend hoort de ingehaalde atleet binnen 5 seconden uit de stayerzone van eerstgenoemde atleet verdwenen te zijn.
 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient op de rug te worden gedragen met fietsen.
 • De fietshelm dient met het kinbandje bevestigd te zijn voordat de fiets uit het rek wordt genomen. Vervolgens mag de helm pas weer worden losgemaakt als de fiets na het fietsonderdeel in het rek staat.
 • Individuele begeleiding is niet toegestaan. Het fietsparcours is gesloten voor supportvoertuigen. Een deelnemer mag geen hulp zoeken bij of aanvaarden van toeschouwers, begeleiders of derden met uitzondering van de officiële technische ondersteuning vanuit de organisatie of binnen de coachposten.
 • Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de staat en eventuele reparatie van de fiets. De fiets dient voor aanvang van het evenement goed te zijn onderhouden en in een rijklare staat te verkeren. De deelnemer dient in staat en voorbereid te zijn om eventueel noodzakelijke reparaties zelf uit te kunnen voeren, het aanvaarden van hulp hierbij kan leiden tot diskwalificatie. Hiermee is uitgesloten dat er met reservewielen of reservefietsen wordt gewerkt. Bij het inchecken van de fiets wordt een basale technische controle gedaan, waarbij alleen de fietsen die voldoen aan de eisen worden toegelaten tot de transition area.
 • Fietsers worden geacht om de instructies en aanwijzingen van alle race officials en autoriteiten op te volgen. Het is deelnemers toegestaan om met de fiets aan de hand te lopen als dit noodzakelijk is.
 • Deelnemers dienen op het parcours zoveel mogelijk rechts te houden. Inhalen dient aan de linkerzijde plaats te vinden.
 • De bestraffing voor stayeren, gevaarlijk rijden en onsportief gedrag wordt door de jury bepaald en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Het fietsparcours sluit voor alle deelnemers (individueel en estafettes) om 17.00 uur. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die dan het fietsonderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het fietsparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe nopen.

Loopregels

 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient op de borst te worden gedragen met lopen.
 • Deelnemers dienen zoveel mogelijk rechts te lopen opdat passeren ter linkerzijde mogelijk blijft.
 • Individuele begeleiding op het parcours (in de vorm van niet-deelnemende hardlopers, fietsers of andere voertuigen) is niet toegestaan. Het aannemen van voeding of andere attributen is buiten de coachpost niet toegestaan, en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Om 22:30 uur zal het loopparcours worden gesloten voor alle deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die dan het looponderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het loopparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe nopen.