De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden.

Deze website bevat informatie afkomstig van CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM ten allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik
Elke e-mail die binnenkomt bij CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM worden gebruikt.

Privacystatement
CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan de CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Link naar website derden
Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Auteursrechten
CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM behoudt zich het auteursrecht op de via challenge-almere.com verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM.

Fotocredits
Op het beeldmateriaal dat gebruikt is voor challenge-almere.com rust auteursrecht. Neem contact met ons op indien u beeldmateriaal wenst te gebruiken. Dit is, in overleg, toegestaan mits de verplichte fotocredits erbij worden geplaatst.

Beeldmateriaal op deze website is gemaakt door verschillende fotografen, waaronder Stephen Pond / Getty Images, Charlie Crowhurst / Getty Images, Erik Frings, Ingrid Hardorff Fotografie, Cornelis Scheltinga, Tije Vlam en Sharon Zuijdervliet.