Tijdens de briefing krijg je alle recente informatie over de wedstrijd. De briefing vindt vrijdag 13 september plaats in de Kunstlinie Almere Flevoland aan de Esplanade. De precieze tijd en locatie van de briefings zijn te vinden in het programma.