Als je verslag wilt doen van CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM dan ben je meer dan welkom! Wel is het belangrijk dat je van tevoren een accreditatie aanvraagt via onderstaand formulier. Deze moet voor 1 september bij ons binnen zijn. Aanvragen voor accreditaties die niet tijdig dan wel onvolledig zijn ingevuld kunnen door de organisatie worden geweigerd.

We bieden een aantal motoren en boten aan om de wedstrijd goed te kunnen volgen. Dit aantal is echter beperkt, dus vraag op tijd een plek op de motor of boot aan als je hier gebruik van wilt maken. Toewijzing geschiedt in beide gevallen op door de organisatie te bepalen wijze.