Het parcours van de triathlon zal (grotendeels) worden afgesloten voor verkeer. Ter plaatse zijn omleidingsroutes aangegeven en er staan verkeersregelaars bij de afsluitingen. De afsluitingen zijn ruim voor het evenement aangekondigd middels gele borden op de betreffende wegen, met bewonersbrieven hebben we direct omwonenden zo goed mogelijk geïnformeerd. Hieronder een overzicht van een aantal afsluitingen.

Let er ook op dat het niet is toegestaan mee te fietsen of te lopen met een deelnemer, dit wordt door de jury gezien als coaching en dat is niet toegestaan buiten de aangewezen coachvakken, op straffe van diskwalificatie.

Almere Stad

 • De Esplanade is tussen vrijdag 31 augustus en donderdag 13 september afgesloten. Fietsers worden gevraagd om te rijden via de tunnel.
 • Op vrijdag 7 september tussen 10:00uur en 13:00uur, zaterdag 8 september tussen 6:00uur en 18:00uur en zondag 9 september tussen 9:30uur en 15:00uur is het Fongerspad (langs het Weerwater aan de zijde van Filmwijk) afgesloten voor verkeer. Fietsers wordt gevraagd om te rijden via wegen parallel aan het Fongerspad. Beperkt is er oversteek mogelijk. Volg instructies van de verkeersregelaars op.

Almere Haven

 • De Gooimeerdijk-Oost zal geheel worden afgesloten op zaterdag 8 september tussen 6:00uur en 18:00uur. Fietsers kunnen wel gebruikmaken van het fietspad. De Manegeweg zal geheel worden afgesloten
 • De Havenkom wordt afgesloten voor autoverkeer op zaterdag 8 september tussen 6:00uur en 14:00uur. Er is een omleidingsroute over de weg achter de Havenkom ingesteld. De Veerkade blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
 • Over de Sluis is een wegdeel afgesloten. Er wordt met verkeersregelaars een situatie gecreëerd zodat autoverkeer om-en-om van de ene naar de andere kant kan komen.
 • De Gooimeerdijk-West is in beide richtingen open voor autoverkeer tussen de Strandweg en de Blikveldweg (het parcours gaat dit stuk over het fietspad, dat zal worden afgesloten. Fietsers kunnen gebruikmaken van de fietsstrook boven op de dijk). Vanaf de Blikveldweg tot aan de Hollandse Brug wordt de Gooimeerdijk-West in beide richtingen afgesloten
 • De Havendreef wordt afgesloten in beide richtingen. De Velden is bereikbaar via Westerdreef/Meerveldstraat of via de Gooimeerdijk-West vanaf Strandweg/Blikveldweg)
 • De speedbootbaan is niet bereikbaar tussen 7.00 en 14.15

Almere Poort

 • De Poortdreef wordt op zaterdag 8 september tussen 7:00uur en 15:00uur, vanaf de Muiderzandweg totaan de Godendreef/Oostvaardersdijk, éénrichtingsverkeer. Verkeer komend vanaf de A6 richting Oostvaardersdijk wordt toegestaan, in tegengestelde richting is de weg afgesloten en wordt verkeer via de Godendreef naar de Hogering geleid. Bij zowel de Muiderzandweg als de Marinaweg staan verkeersregelaars van de organisatie om oversteken mogelijk te maken. Wilt u vanaf het Europakwartier naar de A6, gebruik dan de Europalaan richting Topsporthal.

Lelystad

 • De Oostvaardersdijk vanuit Lelystad is op zaterdag 8 september afgesloten voor verkeer, verkeer richting Almere wordt geadviseerd over de A6 te rijden naar Almere. Daarnaast wordt ook de Knardijk afgesloten en zal de Praamweg dicht zijn.
 • Het Buitencentrum Oostvaardersplassen Staatsbosbeheer aan de Kitsweg/Knardijk is bereikbaar, adviesroute hiervoor is via de Buizerdweg of Torenvalkweg vanuit Lelystad.

Poldergebied

 • Over een aantal wegen in de polder wordt éénrichtingsverkeer ingesteld, zodat huizen en bedrijven voor bewoners bereikbaar blijven. Het betreft de Ibisweg in de richting van noord naar zuid, de Duiker- en Dodaarweg van west naar oost en de Schollevaarweg van noord naar zuid. Op de Adelaarsweg is één rijbaan afgesloten en wordt met verkeersregelaars een situatie gemaakt waarbij om-en-om verkeer van de ene en andere kant wordt toegelaten voor bestemmingsverkeer. Volg hierbij de instructies van de verkeersregelaars op. Voor meer informatie kunnen bewoners contact opnemen met de organisatie.

Verkeer wordt gevraagd om indien mogelijk zoveel mogelijk voor een alternatieve route te rijden.